Największy na Śląsku serwis podwykonawczy. Serwis Laptopów, Serwis Drukarek, Katowice, Ruda Śląska i w miastach ościennych.
Zadzwoń do nas: 32-700-32-16

Innowacyjna Gospodarka – Narodowa Strategia Spójności

Regionalne Centrum Serwisowe, w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka złożyło projekt, który w ramach działania 8.2 (wspieranie wrażania elektronicznego biznesu typu B2B, projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka) w założeniu, ma na celu znacznie podnieść atrakcyjność podmiotu względem obsługiwanych klientów jak też ułatwić współpracę między członkami całej Grupy RCS.

 

W wyniku tego, Regionalne Centrum Serwisowe pozyskało dofinansowanie na realizację wyżej wymienionego projektu, to jest:

Wdrożenie internetowego systemu klasy B2B integrującego zarządzanie procesami serwisowymi w zakresie zamówień i realizacji usług, w postaci innowacyjnej  platformy HERMES.”

 

Projekt współfinansowany ze środków unii europejskiej z europejskiego funduszu rozwoju regionalnego

Kwota całkowita jaką Regionalne Centrum Serwisowe zamierza przeznaczyć na realizację projektu
wynosi   106 940 zł.

Kwota dofinansowania jaką Instytucja Pośrednicząca zobowiązała się udzielić Beneficjentowi na realizację projektu wyniesie 63 204zł ,   w tym  – do 85% kwoty dofinansowania w formie płatności ze środków europejskich,
co stanowi  53 723,40 zł  i do 15% kwoty dofinansowania  w formie dotacji celowej, co stanowi  9 480,60 zł na: szkolenia specjalistyczne, na inwestycje i doradztwo.

Szczególne podziękowania za zaangażowanie przy tworzeniu wniosku składamy Oli Karaś oraz Soni Dors z Rudzkiego Inkubatora Przedsiębiorczości.

Więcej informacji na temat dofinansowań – na stronach  Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego , www.parp.gpv.plwww.europa.eu.

LogoUE

Kontakt

Ruda Śląska
ul. Wolności 92
Telefon: 32 700 32 16
Telefon kom.: 796 998 829

Katowice
Oddział przeniesiony
Telefon: 32 258 16 16
Telefon kom.: 796 998 825
www: http://www.rcs.biz.pl
Email: serwis@rcs.biz.pl

Ruda Śląska